O programie Wiedza Galeria olimpijczyk.TV Forum Partnerzy Kontakt
USP tenispolska
szukaj z Google

Kalendarz imprez

Najbliższe imprezy:

wszystkie wydarzenia wszystkie wydarzenia

Partnerzy i Patroni

 

Patronat Honorowy 

Patroni medialni

 

szukaj na stronie

Szkolna Edukacja Tenisowa (SET): program dla dzieci, 2009/2010.

Projekt SET opracowany został w ramach społecznego programu USP tenispolska - Tenis na zdrowie, którego głównym zadaniem jest walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV–VI szkoły podstawowej). Przy realizacji założeń edukacyjnych współpracujemy m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego, która opracowała materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz przy części rekreacyjnej z kortami tenisowymi na terenie Warszawy i okolic.

 

Program edukacyjno-sportowy będzie prowadzony w szkole przez nauczycieli wychowania fizycznego, pedagogów/psychologów szkolnych oraz nauczycieli w trakcie godzin wychowawczych. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi, w oparciu o cykl uczenia się przez doświadczanie. Dodatkowo uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych lekcjach tenisa na kortach tenisowych w pobliżu ich szkoły. Sprzęt oraz opieka instruktorska zostaną udostępnione szkołom i ich uczniom całkowicie nieodpłatnie.

 

Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego oraz Fundację Edukacji Społecznej, dla nauczycieli WF oraz pedagogów/psychologów szkolnych i wychowawców, przeprowadzone zostało na Wydziale Rehabilitacji AWF oraz na terenie kortów tenisowych. Szkolenie obejmowało tematy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz aktywizacji ruchowej. Przygotowane zostało pod kątem profilaktyki ruchowej, zawiera propozycje konkretnych zajęć z zakresu aktywizacji ruchowej na bazie tenisa.

 

Dzięki programowi nauczyciel wychowania fizycznego będzie w stanie prowadzić z dziećmi zabawy i gry nawiązujące do tenisa, uczyć dzieci podstaw gry, jak również będzie koordynował zajęcia w klubach tenisowych w pobliżu szkoły. Wychowawca lub psycholog/pedagog poprowadzi z młodzieżą zajęcia profilaktyczne na temat znaczenia prozdrowotnego stylu życia, w tym potrzeby aktywnego wypoczynku oraz racjonalnego żywienia. Będzie również nadzorował udział dzieci w przygotowanym konkursie na plakat/ulotkę/reklamę/piosenkę zachęcającą młodych ludzi do zdrowego stylu życia.

 

Finansowanie programu odbędzie się ze środków firm prowadzących działalność Odpowiedzialności Społecznej, władz lokalnych oraz instytucji publicznych zainteresowanych promowaniem zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Korzyści dla szkoły, wynikające z uczestnictwa w programie SET :

 • Poprzez swoje założenia i cele szczegółowe program SET – Szkolna Edukacja Tenisowa wpisuje się w politykę edukacji prozdrowotnej:
  1. zapoznanie uczniów z pojęciem zdrowia i czynnikami je warunkującymi;
  2. uświadomienie znaczenia prozdrowotnego stylu życia;
  3. zwrócenie uwagi na potrzebę aktywności fizycznej;
  4. zwrócenie uwagi na istotę zdrowego żywienia;
  5. zachęcenie do wprowadzenia pozytywnych zmian w trybie życia na rzecz aktywności sportowej;
  6. zachęcenie do wprowadzenia pozytywnych zmian na rzecz racjonalnego i zdrowego żywienia;
  7. pobudzenie uczestników do przemyśleń na temat sposobu spędzania czasu wolnego przez nich samych i ich rodziców;
  8. umożliwienie spędzania czasu wolnego na kortach tenisowych i zabawę w tenisa;
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w szkoleniu przygotowanym przez AWF;
 • Zaproponowanie uczniom klas IV-VI atrakcyjnej formy aktywności fizycznej jaką jest tenis.